Skovkatteuddannelsen

Ud for nogle af opdrætterne samt på killingelisten vil du kunne støde på dette symbol. Symbolet betyder at den pågældende opdrætter indenfor de sidste 5 år har brugt tid og energi på at gennemgå og bestå skovkatteuddannelsen, og dermed har sat sig grundigt ind i hvad det vil sige at have en eller flere skovkatte samt udstille og opdrætte på disse.

Skovkatteuddannelsen er udviklet af bestyrelsen for Norsk Skovkattering Danmark. Skovkatteringen afvikler uddannelsen ca. hvert 2. år på Sjælland og hvert 2. år i Jylland, efter behov. Normalt vil der være uddannelse i Jylland i lige år og på sjælland i ulige år.

Formålet med uddannelsen er at give de medlemmer som gennemgår den tilstrækkelig viden til:

at holde skovkatten på en måde der tilgodeser kattens behov på bedst mulig måde
at opdrætte Norske Skovkatte på en måde der tilgodeser racen på bedst mulig måde

at have en forståelse for forløbet og fremgangsmåden i en udstilling

Uddannelsen afsluttet med 4 skriftlige prøver der skal bestås med mindst 80% korrekte besvarelser, og kun medlemmer der har bestået alle 4 prøver har lov til – i en 5 årig periode, at bruge symbolet for skovkatteuddannelsen. Efter de 5 år skal medlemmet, for fortsat at måtte bruge symbolet består de 4 prøver endnu engang.

De medlemmer som har gennemgået uddannelsen har modtaget undervisning i følgende emner:

Skovkattens historie – 1 time
Skovkattens ernæringsbehov – 2 timer

Førstehjælp og sygdomme hos katte – 3 timer

Katteadfærd og adfærdsproblemer – 2 timer

Skovkattens standard – 2 timer

Genetik – 3 timer

Parringsforløbet – 2 timer

Fødslen og fødselshjælp – 2 timer

Skovkattekillingens udvikling og opvækst – 4 timer

Købelov og kontrakter – 1 time

Import og eksport af katte – 1 time

Udstillingsklasser – 1 time

Certifikater, deres betydning og betingelser for opnåelse – 1 time

Problematiske udstillingskatte – 2 timer

Klargøring af katten til udstilling – 2 timer

Katten set med dommerens øjne – 1 time

Bedømmelsen, den indhold og betydning – 1 time

I alt 31 timers uddannelse

Du kan altså bruge symbolet som en garanti for, at den opdrætter som har dette, har sat sig grundigt ind i skovkattens ve og vel, og derfor er i stand til at opdrætte sunde og velfungerende skovkattekillinger. Desuden har de en basisviden om skovkatten som sætter dem i stand til at yde dig som killingekøber og eventuelt nye i katteverdenen en kvalificeret rådgivning.

I forbindelse med skovkatteuddannelsen får deltagerne en uddannelsesmappe på ca. 150 sider med teori om de emner som indgår i uddannelsen. Mappen kan kun erhverves gennem deltagelse i uddannelsen, og revideres løbende af Norsk Skovkattering inden afviklingen af de enkelte uddannelseshold.

Er du selv blevet interesseret i at gennemgå uddannelse, eller vil du blot høre mere om den, så kontakt den uddannelsesansvarlige i bestyrelsen.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.